Technik usług kosmetycznych

Kwalifikacja:

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: 2 lata

Opis zawodu

Do zadań zawodowych technika usług kosmetycznych należy: przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy oraz całego ciała, udzielania porad kosmetycznych oraz organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego. Absolwent naszej szkoły potrafi wykonać profesjonalny makijaż dostosowany do typu cery i urody, wykonać wszelakie zabiegi kosmetyczne wraz z obsługą przeznaczonego do tego sprzętu od zabiegów w okolicy oczu aż po stopy.

Kariera

Absolwenci mogą podejmować pracę w wyspecjalizowanych zakładach kosmetycznych lub uruchomić własną działalność gospodarczą.

Egzaminy zawodowe

Tytuł zawodowy absolwent uzyskuje zdając pod koniec semestru czwartego egzamin z kwalifikacji zawodowej. Zdanie egzaminy gwarantuje uzyskanie dyplomu w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie o przyjęcie do szkoły

 


 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie