Technik usług kosmetycznych

kosmetyczka

Kierunek 2-letni (4 semestry) z uprawnieniami szkoły publicznej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. O przyjęcie do Szkoły mogą się ubiegać osoby z minimum średnim wykształceniem. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Po ukończeniu nauki otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej dla dorosłych.

 

Program nauczania:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 2. Język obcy
 3. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
 4. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 5. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu
 2. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni stóp i ciała

Egzamin potwierdzający kwalifikację A.61. (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy) odbywa się pod koniec klasy pierwszej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.62. (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp) odbywa się pod koniec klasy drugiej

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych dostępna tutaj.

W dniu zapisu należy złożyć:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie od lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania dostępne jest w sekretariacie szkoły),
 • Kserokopia dowodu osobistego.

kosmetyczka


 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie