Technik ochrony fizycznej osób i mieniaochroniarz

Kierunek 2-letni (4 semestry) z uprawnieniami szkoły publicznej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. O przyjęcie do Szkoły mogą się ubiegać osoby z minimum średnim wykształceniem. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Po ukończeniu nauki otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej dla dorosłych.


Program nauczania:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 2. BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 3. Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 4. Język obcy w ochronie osób i mienia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 2. Zabezpieczenie imprez masowych
 3. Ochrona osób
 4. Konwojowanie
 5. Wyszkolenie strzeleckie
 6. Techniki interwencyjne i samoobrona

Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.3. (Ochrona osób i mienia) odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia dostępna tutaj.

W dniu zapisu należy złożyć:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie od lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania dostępne jest w sekretariacie szkoły),
 • Kserokopia dowodu osobistego.

 

ochroniarz

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie