Szkoła Policealna

Szkoła Policealna jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły średniej chciałyby kontynuować naukę i zdobyć zawód. Program nauki obejmuje przedmioty zawodowe oraz język obcy.

Szkoła dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie obecnie prowadzi nabór do Szkoły Policealnej na dwóch kierunkach:

Kilka informacji o naszej Szkole Policealnej :

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi Słuchacze otrzymują legitymacje które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • nauka kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie organizowanym w naszej placówce
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kto może się uczyć?

W naszej Szkole Policealnej  ZDZ w Kętrzynie mogą uczyć się wszystkie osoby, które wcześniej ukończyły szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Organizacja nauki:

 • nauka trwa dwa lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 16:00, co dwa tygodnie),
 • aby ułatwić naukę naszym Słuchaczom, w szkole umożliwiamy dostęp do bezprzewodowego internetu i bardzo dobrze wyposażonych sal komputerowych

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie (skierowanie zostanie wystawione przez sekretariat szkoły,

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie