Szkoła Branżowa I stopnia

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Szkoła powstała z myślą o młodzieży, która w niedługim czasie chce zdobyć atrakcyjny zawód.

Oferta szkoły skierowana jest do absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej

Szkoły zawodowe łączą naukę teorii z dużą ilością praktyki. Absolwenci tej szkoły zdobywają tytuł robotników wykwalifikowanych w zawodach cenionych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Nasz doradca zawodowy chętnie pomoże w doborze właściwego kierunku kształcenia, a my zadbamy o praktyki dla Naszych Uczniów u najlepszych fachowców w mieście.

Nasza Szkoła Branżowa I Stopnia posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a Nasi Uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej
 • 3 zdjęcia
 • podanie o przyjęcie do szkoły złożone osobiście w szkole
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie

Zawody:

 • Automatyk
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Kelner
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Krawiec
 • Pracownik obsługi hotelowej
 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • Mechatronik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Kierowca mechanik
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
 • Rolnik
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz- tynkarz
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • Cieśla
 • Dekarz
 • Monter stolarki budowlanej
 • Magazynier – logistyk

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie