Statut Szkoły oraz wewnętrzne zasady oceniania są dostępne w sekretariacie szkoły.

     

Zarządzenie nr 1/2023/2024/ BSIS

z dnia 26 września 2023 r.

Dyrektora Szkoły Branżowej I Stopnia w Kętrzynie

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 

 Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

 

1) 30-31 października 2023 r.

2) 02-03 stycznia 2024 r.

3) 07-08 maja 2024 r. (matura w szkole)

4) 03-04 czerwca  2024 r.  (egzaminy zawodowe w szkole)

 

 • 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

 

Wykaz podręczników do I klasy Szkoły Branżowej I Stopnia w Kętrzynie

 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

Język polski

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia

Anna Klimowicz, Joanna Ginter

Nowa Era

2.

Język  angielski

High Note – Poziom 1

Catrin  Morris,

Rod Fricker,

Peter Anderson

Pearson

3.

Matematyka

To się liczy!

Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia - Szkoła ponadpodstawowa

Karolina Wej,

Wojciech  Babiański

Nowe Era

4.

Historia i  teraźniejszość

Podręcznik Historia i teraźniejszość. Szkoła branżowa I stopnia

Beata Belica, Łukasz Skupny

Operon

5.

Geografia

Podręcznik Geografia 1. Szkoła branżowa I stopnia

Sławomir Kurek

Operon

6.

Historia

Podręcznik Historia 1. Szkoła branżowa I stopnia

Janusz Ustrzycki,

Mirosław Ustrzycki

Operon

7.

Biologia

Podręcznik Biologia 1. Szkoła branżowa I stopnia

Beata Jakubik, Renata Szymańska

Operon

8.

Biznes i zarządzanie

podręcznik  nie wymagany

9.

Informatyka

podręcznik  nie wymagany

10.

Wychowanie fizyczne

podręcznik  nie wymagany

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

podręcznik  nie wymagany

 

 

BEZPŁATNA!

Szkoła Branżowa I stopnia

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Szkoła powstała z myślą o młodzieży, która w niedługim czasie chce zdobyć atrakcyjny zawód.

Oferta szkoły skierowana jest do absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej

Szkoły zawodowe łączą naukę teorii z dużą ilością praktyki. Absolwenci tej szkoły zdobywają tytuł robotników wykwalifikowanych w zawodach cenionych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Nasz doradca zawodowy chętnie pomoże w doborze właściwego kierunku kształcenia, a my zadbamy o praktyki dla Naszych Uczniów u najlepszych fachowców w mieście.

Nasza Szkoła Branżowa I Stopnia posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a Nasi Uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej
 • 3 zdjęcia
 • podanie o przyjęcie do szkoły złożone osobiście w szkole
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie

Zawody:

 • Automatyk
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Kelner
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Krawiec
 • Pracownik obsługi hotelowej
 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • Mechatronik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Kierowca mechanik
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
 • Rolnik
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz- tynkarz
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • Cieśla
 • Dekarz
 • Monter stolarki budowlanej
 • Magazynier – logistyk

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie