Poniżej przedstawiamy dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie

1.Gimnazjum dla Dorosłych:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i świadectwo ukończenia klasy I lub II gimnazjum,
 • 3 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • Kserokopia dowodu osobistego.

2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 • 3 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • Kserokopia dowodu osobistego.

3. Szkoła Policealna dla Dorosłych:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 4 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie,
 • Kserokopia dowodu osobistego.

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie