Informujemy, że słuchacze, którzy nie rozliczą się z opłaty za czesne nie zostaną dopuszczeni do kolejnej sesji egzaminacyjnej!

 

Ponadto słuchacze, którzy nie zdali egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej mają czas na rozliczenie się z prac kontrolnych i egzaminów do końca lutego 2019r. W przeciwnym wypadku zostaną skreślenie  z listy słuchaczy!

 

Plan zajęć dla Szkoły Policealnej w semestrze letnim 2018/2019

 Harmonogram zjazdów dla grupy A

1. 16-17. luty 2019r. - działalność gosp. (egzamin) i j. angielski (egzamin)

2. 23-24 luty 2019r.

3. 09- 10 marzec 2019r.

4. 23-24 marzec 2019r.

5. 06-07 kwiecień 2019r.

6. 13-14 kwiecień 2019r.

7. 18-19 maj 2019r.

8. 01-02 czerwiec 2019r.

9. 08-09 czerwiec 2019r.

 

 Harmonogram zjazdów dla grupy B

1. 16-17 luty 2019r. - działalność gosp. (egzamin) i j. angielski (egzamin)

2. 02-03 marzec 2019r.

3. 16-17 marzec 2019r.

4. 30-31 marzec 2019r.

5. 13-14 kwiecień 2019r.

6. 11-12 maj 2019r.

7. 18-19 maj 2019r.

8. 01-02 czerwiec 2019r.

9. 08-09 czerwiec 2019r.

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie