Opłatę za czesne można wnosić na konto bankowe

nr 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151

w tytule wpisując imię i nazwisko, nazwę szkoły

(LO Kętrzyn lub SP Kętrzyn), klasę oraz miesiąc,

którego dotyczy wpłata

 Egzamin zawodowy

 

Harmonogram zjazdów dla Szkoły Policealnej w roku

szkolnym 2021/2022

1.  12-13.02.2022        2. 26-27.02.2022

3.  12-13.03.2022        4. 26-27.03.2022

5.  09-10.04.2022        6. 23-24.04.2022

7.  07-08.05.2022        8. 21-22.05.2022

9.  04-05.06.2022       10. 11-12.06.2022

Plan  Zajęć

 

    I TUK II TUK
05.06.2022 8:00-15:55 przedmioty  zawodowe przedmioty  zawodowe
NIEDZIELA      
       
    I TUK II TUK
12.06.2022 8:00-15:55 przedmioty  zawodowe przedmioty  zawodowe
NIEDZIELA      
       

  zajęcia odbędą się w sali  piętro II

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie