Opłatę za czesne można wnosić na konto bankowe

nr 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151

w tytule wpisując imię i nazwisko, nazwę szkoły

(LO Kętrzyn lub SP Kętrzyn), klasę oraz miesiąc,

którego dotyczy wpłata

 

Plan zajęć dla Szkoły Policealnej w semestrze letnim 2019/2020

 Harmonogram zjazdów:

1. 19-20 październik 2019 od godz. 9.00

2. 26-27 październik 2019 od godz. 9.00

3. 09-10 listopad 2019 od godz 9.00

4. 23-24 listopad 2019 od godz 9.00

5. 30 listopad-01 grudzień 2019 od godz. 9.00

6. 07 grudzień 2019 od godz. 8.00

    08 grudzień 2019 od godz. 9.00

7. 08 grudzień 2019 od godz. 9.00

8. 14 grudzień 2019 od godz. 9.00

9. 11 styczeń 2020 od godz. 9.00

      12 styczeń 2020 od godz. 8.00

      (egzamin z j. angielskiego

        i działalności gospodarczej)

10. 25 styczeń 2020 od godz. 9.00

11. 01 luty 2020 od godz. 9.00

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie