Opłatę za czesne można wnosić na konto bankowe

nr 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151

w tytule wpisując imię i nazwisko, nazwę szkoły

(LO Kętrzyn lub SP Kętrzyn), klasę oraz miesiąc,

którego dotyczy wpłata

Harmonogram zjazdów dla Szkoły Policealnej w roku szkolnym 2020/2021

 1. 10-11 październik 2020r. godz. 9.00 - przedmioty zawodowe

 2. 24 Październik 2020r. godz. 8.00 -14.20 - pierwsza pomoc

                                                                         przedmedyczna egzamin, sala nr 16

     25 październik 2020r. godz 8.45 - 12.45 - informatyka egzamin, sala nr 16

 3. 7-8 listopad 2020r. godz. 9.00 - przedmioty zawodowe

 4. 21-22 listopad 2020r. godz. 9.00 - przedmioty zawodowe

 5. 5-6 grudzień 2020r. godz. 9.00 - przedmioty zawodowe

 6. 12-13 grudzień 2020r. godz. 9.00 - przedmioty zawodowe

 7. 9-10 styczeń 2021r. godz. 9.00 - przedmioty zawodowe

 8. 23-24 styczeń 2021r. godz. 9.00 - przedmioty zawodowe

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie