Opłatę za czesne można wnosić na konto bankowe

nr 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151

w tytule wpisując imię i nazwisko, nazwę szkoły

(LO Kętrzyn lub SP Kętrzyn), klasę oraz miesiąc,

którego dotyczy wpłata

Harmonogram zjazdów dla Szkoły Policealnej w roku szkolnym 2020/2021

 semestr letni

  1. 10-11 kwiecień 2021r. przedmioty zawodowe godz. 9.00 - nauka w formie zdalnej (TEAMS)

  2. 17-18 kwiecień 2021r.

  3. 8-9 maj 2021r.

  4. 22-23 maj 2021r.

  5. 12-13 czerwiec 2021r.

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie