Opłatę za czesne można wnosić na konto bankowe

nr 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151

w tytule wpisując imię i nazwisko, nazwę szkoły

(LO Kętrzyn lub SP Kętrzyn), klasę oraz miesiąc,

którego dotyczy wpłata

Harmonogram zjazdów dla Szkoły Policealnej w roku

szkolnym 2021/2022

1.  18-19.09.2021

2.  25-26.09.2021

3.  09-10.10.2021

4.  23-24.10.2021

5.  06-07.11.2021

6.  20-21.11.2021

7.  04-05.12.2021

8.  18-19.12.2021

9.  15-16.01.2022

10. 22-23.01.2022

Plan  Zajęć

 

    I TUK II TUK
15.01.2022 8:00-12:45 przedmioty zawodowe  przedmioty  zawodowe
sobota  12:50-14:20 komunikacja  komunikacja
       
    I TUK II TUK
16.01.2022 8:00-15:55 przedmioty przedmioty 
niedziela   zawodowe zawodowe
       

  zajęcia odbędą się w sali II piętro

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie