Opłatę za czesne można wnosić na konto bankowe

nr 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151

w tytule wpisując imię i nazwisko, nazwę szkoły

(LO Kętrzyn lub SP Kętrzyn), klasę oraz miesiąc,

którego dotyczy wpłata

 

Uwaga w dniu  15.09.2022  mija termin składanie deklaracji

przystąpienia do poprawkowego egzaminu zawodowego w

sesji zimowej.

 

Harmonogram zjazdów dla Szkoły Policealnej w roku

szkolnym 2022/2023

  1. 17-18.09.2022
  2. 24-25.09.2022
  3. 08-09.10.2022
  4. 22-23.10.2022
  5. 05-06.11.2022
  6. 19-20.11.2022
  7. 03-04.12.2022
  8. 17-18.12.2022
  9. 14-15.01.2023
  10. 28-29.01.2023

Plan  Zajęć

 

    I / II TUK
03.12.2022 9:00-16:55

przedmioty  zawodowe /Sylwia B.

sobota    
     
04.12.2022 9:00-12:20 przedmioty  zawodowe /Dorota S.
niedziela 12:20-15:35  pierwsza pomoc przedmedyczna / Danuta H.
     
17.12.2022  9:00 - 16:55 przedmioty  zawodowe  / Sylwia B
sobota    
     
18.12.2022 9:00 -16:55 przedmioty  zawodowe / Ewa G.
 niedziela    

 

zajęcia odbędą się w sali  piętro II

 informatyka -sala nr. 16( piętro I)

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie