Opłatę za czesne można wnosić na konto bankowe

nr 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151

w tytule wpisując imię i nazwisko, nazwę szkoły

(LO Kętrzyn lub SP Kętrzyn), klasę oraz miesiąc,

którego dotyczy wpłata

Harmonogram zjazdów dla Szkoły Policealnej w roku szkolnym 2019/2020

Semestr letni:

1. 14 marzec 2020r. od godz. 9.00

    15 marzec 2020r.

    8.00-12.45 j. angielski

    12.50-14.20 dział. gosp.

2. 29 marzec 2020r.

    8.00-11.05 j. angielski egzamin

    11.15-14.20 dział. gosp.

3. 04 kwiecień 2020r.

    8.00-11.05 dział. gosp. egzamin

    11.15 kosmetyka

    05 kwiecień 2020r. od godz. 9.00

4. 25-26 kwiecień 2020r. od godz. 9.00

5. 09-10 maj 2020r. od godz. 9.00

6. 23-24 maj 2020r. od godz. 9.00

7. 06-07 czerwiec 2020r. od godz. 9.00

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie