Szanowni słuchacze!

Przypominamy, że ostatni zjazd w roku szkolnym 2018/2019odbędzie się 8-9 czerwca 2019r. Rozpoczęła się już sesja egzaminacyjna, bardzo prosimy o terminowe rozliczanie się z prac kontrolnych i egzaminów, ponieważ po 9 czerwca nie bedzie już takiej możliwości.

Informujemy, że słuchacze, którzy nie rozliczą się z opłaty za czesne nie zostaną dopuszczeni do kolejnej sesji egzaminacyjnej!

Plan zajęć dla Szkoły Policealnej w semestrze letnim 2018/2019

 Harmonogram zjazdów dla grupy A i B

1. 01-02 czerwiec 2019r.

2. 08-09 czerwiec 2019r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Egzamin pisemny - 18 czerwca 2019r. godz. 14.00

Egzamin praktyczny:

26 czerwca 2019r. godz. 8.00

26 czerwca 2019r. godz. 12.00

27 czerwca 2019r. godz. 12.00

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie