Opłatę za czesne można wnosić na konto bankowe

nr 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151

w tytule wpisując imię i nazwisko, nazwę szkoły

(LO Kętrzyn lub SP Kętrzyn), klasę

oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata

Plany zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020                                                                              

19 październik 2019r.

                               kl. I                kl. II             kl. III

8.00-9.30 j. angielski hist. i społ. geografia
9.35-11.05 j. angielski hist. i społ. geografia
11.15-12.45 j. polski geografia j. angielski
12.50-14.20 informatyka egzamin geografia j. angielski
14.25-15.55   geografia j. angielski

 

20 październik 2019r

                             kl. I                 kl. II              kl. III

8.00-9.30 j. polski geografia biologia

9.35-11.05

j. polski geografia biologia
11.15-12.45 geografia biologia matematyka
12.50-14.20 geografia biologia matematyka
14.25-15.55 geografia j. polski matematyka

 

26 październik 2019r.

                              kl. I                    kl. II           kl. III

8.00-9.30 j. angielski matematyka j. polski
9.35-11.05 j. angielski matematyka j. polski
11.15-12.45 fizyka j. angielski matematyka
12.50-14.20 fizyka j. angielski egzamin matematyka

 

27 październik 2019r.                        

                             kl. I                   kl. II             kl. III

8.00-9.30 biologia matematyka biologia
9.30-11.05 biologia matematyka biologia
11.15-12.45 wos j. polski matematyka
12.50-14.20 wos j. polski matematyka

 

09 listopad 2019r.

10 listopad 2019r.

23 listopad 2019r.

24 listopad 2019r.

30 listopad2019r.

01 grudzień 2019r.

07 grudzień 2019r.

08 grudzień 2019r.

14 grudzień 2019r.

11 styczeń 2020r.

12 styczeń 2020r.

25 styczeń 2020r.

01 luty 2020r.

 

 

 

 

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie