Opłatę za czesne można wnosić na konto bankowe

nr 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151

w tytule wpisując: imię i nazwisko, nazwę szkoły

(LO Kętrzyn lub SP Kętrzyn), klasę

oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata

 

25 stycznia 2020 r.

                         kl. I                  kl. II              kl. III

8.00-9.30 matematyka egz. ustny biologia egz. ustny geografia
9.35-11.05 matematyka biologia geografia
11.15-12.45 j. polski egz. ustny geografia egz. ustny  j. angielski
12.50-14.20 historia egz. ustny geografia  j. angielski
14.25-15.55 historia    j. angielski

 

01 lutego 2020 r.

                            kl. I             kl. II               kl. III

8.00-9.30 chemia  geografia j. polski
9.35-11.05 chemia  geografia j. polski
11.15-12.45 chemia ½ egz. ustny  j. polski geografia
12.50-14.20 podst. przed. egz. ustny   geografia
14.25-15.55 podst. przed.    geografia

 

02 luty 2020r.

15-16 luty 2020r.

29 luty 2020r.

01 marzec 2020r.

14-15 marzec 2020r.

28-29 marzec 2020r.

04-05 kwiecień 2020r.

25-26 kwiecień 2020r.

09-10 maj 2020r.

23-24 maj 2020r.

06-07 czerwiec 2020r.

 

 

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie