Opłatę za czesne można wnosić na konto bankowe

nr 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151

w tytule wpisując: imię i nazwisko, nazwę szkoły

(LO Kętrzyn lub SP Kętrzyn), klasę

oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata

 

 

 

Uwaga tegoroczni  Maturzyści!

Przypominamy,że 12 lipca 2021r. mija termin składania

Oświadczeń   o  zamiarze  przystąpienia  do  egzaminu 

maturalnego z danego  przedmiotu w terminie poprawkowym.

 

 

 

 

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie