Informujemy, że słuchacze, którzy nie rozliczą się z opłaty za czesne nie zostaną dopuszczeni do kolejnej sesji egzaminacyjnej!

Ponadto słuchacze, którzy nie zdali egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej mają czas na rozliczenie się z prac kontrolnych i egzaminów do końca lutego 2019r. W przeciwnym wypadku zostaną skreślenie z listy słuchaczy!

 

Plany zajęć dla III klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

13 kwiecień 2019r.

8.00-9.30 matematyka
9.35-11.05 matematyka
11.15-12.45 j. polski
12.50-14.20 j. polski
14.25-15.55  

 

14 kwiecień 2019r.

8.00-9.30 matematyka
9.35-11.05 matematyka
11.15-12.45 chemia
12.50-14.20 biologia
14.25-15.55  

 

11 maj 2019r.

8.00-9.30 matematyka egz. pisemny
9.35-11.05 matematyka
11.15-12.45 biologia
12.50-14.20 biologia
14.25-15.55  

 

12 maj 2019r.

8.00-9.30 j. polski
9.35-11.05 j. polski
11.15-12.45 matematyka
12.50-14.20 matematyka
14.25-15.55  

 

18 maj 2019r.

8.00-9.30 j. angielski
9.35-11.05 j. angielski
11.15-12.45 j. polski
12.50-14.20 j. polski
14.25-15.55  

 

19 maj 2019r.

8.00-9.30 j. angielski
9.35-11.05 j. angielski
11.15-12.45 j. polski
12.50-14.20 j. polski
14.20-15.55  

 

01 czerwiec 2019r.

8.00-9.30 j. polski
9.35-11.05 j. polski
11.15-12.45 j. polski
12.50-14.20 j. angielski egz. pisemny
14.25-15.55 j. angielski

 

02 czerwiec 2019r.

8.00-9.30 matematyka
9.35-11.05 matematyka egz. ustny
11.15-12.45 matematyka
12.50-14.20 j. polski
14.25-15.55  

 

08 czerwiec 2019r.

8.00-9.30 j. polski
9.35-11.05 j. polski egz. ustny
11.15-12.45 chemia egz. ustny/ biologia egz. ustny
12.50-14.20 j. angielski egz. ustny
14.25-15.10 j. angielski

 

09 czerwiec 2019r.

8.00-9.30  
9.35-11.05  
11.15-12.45  
12.50-14.20  
14.25-15.55  

 

Harmonogram zjazdów

kl. III Gimnazjum

1. 13-14 kwiecień 2019r.

2. 11-12 maj 2019r.

3. 18-19 maj 2019r.

4. 01-02 czerwiec 2019r.

5. 08-09 czerwiec 2019r.

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie