Informujemy, że słuchacze, którzy nie rozliczą się z opłaty za czesne nie zostaną dopuszczeni do kolejnej sesji egzaminacyjnej!

Ponadto słuchacze, którzy nie zdali egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej mają czas na rozliczenie się z prac kontrolnych i egzaminów do końca lutego 2019r. W przeciwnym wypadku zostaną skreślenie z listy słuchaczy!

 

Plany zajęć dla III klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

16 luty 2019r.

8.00-9.30 fizyka
9.35-11.05 fizyka
11.15-12.45 informatyka
12.50-14.20 informatyka
14.25-15.10 informatyka ½

17 luty 2019r.

8.00-9.30 wos
9.35-11.05 wos
11.15-12.45 historia
12.50-14.20 fizyka
14.25-15.10 fizyka ½ egz. ustny

Harmonogram zjazdów

kl. III Gimnazjum

1. 16-17 luty 2019r.

2. 02-03 marzec 2019r.

3. 16-17 marzec 2019r.

4. 30-31 marzec 2019r.

5. 06-07 kwiecień 2019r.

6. 13-14 kwiecień 2019r.

7. 11-12 maj 2019r.

8. 18-19 maj 2019r.

9. 01-02 czerwiec 2019r.

10. 08-09 czerwiec 2019r.

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie