Szkoła dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie prowadzi rekrutację do następujących typów szkół:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- czas trwania nauki uzależniony jest od rodzaju ukończonej szkoły (gimnazjum lub szkoły podstawowej) - szczegółowych informacji udzielą pracownicy sekretariatu

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych:

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- nauka trwa 2 lata

Kierunki:

- Technik usług kosmetycznych

- Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Opiekun w domu pomocy społecznej

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie