Szkoła dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi rekrutację do następujących typów szkół:

Gimnazjum dla Dorosłych:

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- nabór do klasy III

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- nabór do klasy I, II i III

- nauka trwa 3 lata dla osób, które ukończyły gimnazjum lub szkołę podstawową lub gimnazjum

- nauka trwa 2 lata dla osób, które ukończyły szkołę zawodową

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych:

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- nauka trwa 2 lata

Kierunki:

- Technik usług kosmetycznych

- Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Opiekun w domu pomocy społecznej NOWOŚĆ!!!

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie