Szkoła dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie prowadzi rekrutację do następujących typów szkół:

Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Szkoła powstała z myślą o młodzieży, która w niedługim czasie chce zdobyć atrakcyjny zawód.

Oferta szkoły skierowana jest do absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej

 

Szkoła Branżowa II stopnia w Kętrzynie

System nauczania: zaoczny (nauka w soboty i niedziele)

Czas trwania nauki: 2 lata

Kształcenie w Szkole Branżowej II Stopnia daje możliwość kontynuacji kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- czas trwania nauki uzależniony jest od rodzaju ukończonej szkoły (gimnazjum lub szkoły podstawowej) - szczegółowych informacji udzielą pracownicy sekretariatu

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych:

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- nauka trwa 2 lata

Kierunki:

- Technik usług kosmetycznych

Opiekun w domu pomocy społecznej

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie