Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie

Liceum dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie jest propozycją dla osób, które podjęły decyzję o zdobyciu średniego wykształcenia, ale nie chcą rezygnować z pracy i codziennych obowiązków. Jest to etap edukacji, który odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych daje szansę na zdobycia lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Wszystkim absolwentom Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych ZDZ, na bardzo dogodnych warunkach finansowych. Zdanie egzaminu maturalnego, którym kończy się nauka w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dodatkowo otwiera drogę na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Kilka informacji o naszym Liceum dla Dorosłych:

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi Słuchacze otrzymują legitymacje które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • nauka kończy się państwowym egzaminem maturalnym organizowanym w naszej placówce
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kto może się uczyć?

W naszym Liceum dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie mogą uczyć się wszystkie osoby, które wcześniej ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum.

Organizacja nauki:

 • nauka trwa trzy lata (lub dwa lata dla absolwentów szkół zawodowych) i kończy się egzaminem maturalnym
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 16:00, co dwa tygodnie),
 • aby ułatwić naukę naszym Słuchaczom, w szkole umożliwiamy dostęp do bezprzewodowego internetu i bardzo dobrze wyposażonych sal komputerowych,
 • zapewniamy podręczniki, które Słuchacze mogą wypożyczać
 • aby pomóc Słuchaczom w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, organizujemy dodatkowo bezpłatne kursy przygotowawcze.

Co dalej?

Wszystkim absolwentom naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych proponujemy kontynuację nauki w Szkole Policealnej. Zdanie egzaminu maturalnego, którym kończy się nauka w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dodatkowo otwiera drogę na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Materiał nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • informatyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • biologia,
 • WOS,
 • historia,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • język polski.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły
 • zdjęcia formatu legitymacyjnego (3 szt.)
 • kserokopia dowodu osobistego

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie