Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie

Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie jest obecnie propozycją dla osób, które nie ukończyły klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum. Gimnazjum dla Dorosłych daje możliwość podniesienia wykształcenia bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Jest to ważny etap edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Wszystkim absolwentom Gimnazjum zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, a następnie w Szkole Policealnej dla Dorosłych ZDZ i uzyskania tym samym zawodu oraz tytułu technika.

UWAGA! Rok szkolny 2017/2018 to ostatni moment na zapisanie się do klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum. Z uwagi na reformę edukacji gimnazja w całej Polsce są wygaszane.

Kilka informacji o naszym Gimnazjum:

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej,
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
 • nauka kończy się państwowym egzaminem gimnazjalnym organizowanym w naszej placówce,
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Kto może się uczyć?

W Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie mogą uczyć się osoby, które nie ukończyły klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończone 16 lat.

Obecnie prowadzimy nabór do klasy drugiej i trzeciej gimnazjum.

Organizacja nauki:

 • nauka kończy się egzaminem gimnazjalnym,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 15:00 co dwa tygodnie)

Co dalej?

Wszystkim absolwentom naszego Gimnazjum proponujemy kontynuację nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie, a następnie w Szkole Policealnej Dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie.

Materiał nauczania:

Przedmioty realizowane w Gimnazjum:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • chemia
 • informatyka.

Klasyfikacja do następnej klasy

W naszym Gimnazjum, podstawą klasyfikowania słuchacza są semestralne egzaminy pisemne i ustne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Egzaminy semestralne z poszczególnych zajęć edukacyjnych, przeprowadzają nauczyciele prowadzący zajęcia. Aby być dopuszczonym do sesji egzaminacyjnej należy w wyznaczonym terminie złożyć z każdego przedmiotu pracę semestralną na jeden z tematów wskazanych przez nauczycieli.

Jakie dokumenty:

Gimnazjum dla Dorosłych Centrum Edukacji ZDZ w Kętrzynie przyjmuje uczniów po spełnieniu wymogów formalnych, bez egzaminów wstępnych i bez opłaty z tytułu wpisowego.

Przyjęcie do naszego Gimnazjum uwarunkowane jest złożeniem następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia 6 letniej szkoły podstawowej i klasy pierwszej lub drugiej gimnazjum,
 • wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły dostępnego tutaj lub w sekretariacie Szkoły
 • zdjęć formatu legitymacyjnego (3szt.),
 • kserokopii dowodu osobistego (własnego lub rodzica w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia).

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie