8 września 2012 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. W odpowiedzi na rosnące potrzeby Centrum Edukacji ZDZ rozszerzyło swoja ofertę edukacyjną i otworzyło Liceum dla dorosłych oraz Gimnazjum dla dorosłych. Naukę w obu szkołach rozpoczęły łącznie 63 osoby. Uroczystość rozpoczęcia roku poprowadziła Pani Alina Hinowska - Dyrektor Centrum Edukacji ZDZ w Kętrzynie. Oprócz słuchaczy i kadry pedagogicznej swoją obecnością zaszczycił nas także burmistrz miasta Krzysztof Hećman oraz prezes W-M ZDZ pan Henryk Narwojsz.

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie