REKRUTACJA

W naszej ofercie znajdują się następujące typy szkół:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (więcej informacji o szkole znajdziesz tutaj)
 • Szkoła Policealna (więcej informacji o szkole znajdziesz tutaj)

 

 1.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

 • Podbudowa: szkoły podstawowej 8 letniej,gimnazjum i  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej
 • 4-letni  cykl  kształcenia
 • Absolwenci Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej, przyjmowani  są do  klasy drugiej
 • forma zaoczna (zajęcia odbywają  się   w soboty i  niedziele co  2 tygodnie)
 • możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
 • komfortowe  warunki i  nowoczesne  wyposażenie sal
 • doświadczona kadra pedagogiczna

          Wymagane  dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,

2. Szkoła Policealna:

         Kierunek  Technik  Usług Kosmetycznych

 • Podbudowa:szkoła średnia
 • 2-letni  cykl  kształcenia
 • forma zaoczna (zajęcia odbywają  się   w soboty i  niedziele co  2 tygodnie)
 • nowoczesna pracownia kosmetyczna
 • doświadczona kadra pedagogiczna

           Wymagane  dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie,
 
 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie