REKRUTACJA

W naszej ofercie znajdują się następujące typy szkół:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (więcej informacji o szkole znajdziesz tutaj)
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w 3 kierunkach (więcej informacji o szkole znajdziesz tutaj)

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie:

 1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 • 3 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • Kserokopia dowodu osobistego.

2. Szkoła Policealna dla Dorosłych:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 4 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie,
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 
 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie