Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie

Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki, lub nie ukończyły klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej gimnazjum. Gimnazjum dla Dorosłych daje możliwość podnoszenia wykształcenia bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Jest to ważny etap edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Wszystkim absolwentom Gimnazjum zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, a następnie w Szkole Policealnej dla Dorosłych ZDZ i uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.

 

Kilka informacji o naszym Gimnazjum:

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej,
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
 • nauka kończy się państwowym egzaminem gimnazjalnym organizowanym w naszej placówce,
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

 

Kto może się uczyć?

W Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie mogą uczyć się osoby, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki, lub nie ukończyły klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej gimnazjum. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończone 16 lat.

Obecnie prowadzimy nabór do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej gimnazjum.

 

Organizacja nauki:

 • nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem gimnazjalnym,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 15:00 co dwa tygodnie)

Co dalej?

Wszystkim absolwentom naszego Gimnazjum proponujemy kontynuację nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie, a następnie w Szkole Policealnej Dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie.

 

Materiał nauczania:

Przedmioty realizowane w Gimnazjum:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • chemia
 • informatyka.

 

Klasyfikacja do następnej klasy

W Naszym Gimnazjum, podstawą klasyfikowania słuchacza są semestralne egzaminy pisemne i ustne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Egzaminy semestralne z poszczególnych zajęć edukacyjnych, przeprowadzają nauczyciele prowadzący zajęcia. Aby być dopuszczonym do sesji egzaminacyjnej należy w wyznaczonym terminie złożyć z każdego przedmiotu pracę semestralna na jeden z tematów wskazanych przez nauczycieli.

 

Jakie dokumenty:

Gimnazjum Dla Dorosłych Centrum Edukacji ZDZ w Kętrzynie przyjmuje uczniów po spełnieniu wymogów formalnych, bez egzaminów wstępnych i bez opłaty z tytułu wpisowego.

Przyjęcie do naszego Gimnazjum uwarunkowane jest złożeniem następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia 6 letniej szkoły podstawowej lub klasy pierwszej lub drugiej gimnazjum,
 • wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły dostępnego tutaj lub w sekretariacie Szkoły
 • zdjęć formatu legitymacyjnego (3szt.),
 • kserokopii dowodu osobistego (własnego lub rodzica w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia).

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie